Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Encouragements’ Category

Purpose. Scop.

2 Cor. 4:15-18

15 For all these things are for your sake, so that the grace that is including more and more people may cause thanksgiving to increase to the glory of God.

16 Therefore we do not despair,but even if our physical body is wearing away, our inner person is being renewed day by day.

17 For our momentary, light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison

18 because we are not looking at what can be seen but at what cannot be seen. For what can be seen is temporary, but what cannot be seen is eternal.

2 Cor. 4:15-18

15 Toate sunt pentru voi, pentru ca harul, atingând mulți oameni, să facă să abunde mulțumirea, spre slava lui Dumnezeu.
16 De aceea, noi nu ne descurajăm ci, chiar dacă omul nostru din afară piere, totuși omul nostru dinăuntru este înnoit din zi în zi.
17 Căci necazul nostru ușor de purtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, dincolo de orice imaginație.
18 Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice.
20150531_091325260_iOS

This is my journey on Earth.

Or God´s.

Read Full Post »

Pentru că mâine e ziua femeii, zilele astea am fost provocată la un mesaj pentru noi.

Și din dorința de a atinge esența, am zis să aleg o perlă… 10377076_10152561417871548_7335992935620900330_n Datorită procesului de formare îndelungat, și a locurilor greu accesibile în care se găsește, perla valorează foarte mult.

În sens similar și învățămintele valoroase cunosc formarea și publicitatea unei perle. La colț de stradă e un lucru… Dar cuvintele valoroase, de viață cântăresc greu și pentru a le descoperi trebuie oarecare dedicare, atenție și chiar muncă!

Aceasta fiind introducerea :), zic să ne îndreptăm mintea dar și inima spre Cuvânt, spre ceea ce are Dumnezeu în plan pentru noi, spre Sfânta Scriptură. Cred că acolo sunt perlele, pietrele prețioase pentru noi, oamenii, pentru noi: doamnele și domnișoarele.

Domnul Iisus în Evanghelia către Ioan ne încurajează studiul aprofundat, adânc astfel: „cercetați Scripturile pentru că tocmai ele vorbesc despre Mine”.

Și zic să cercetăm! 🙂

Din toată Biblia, am ales un text în care e vorba de două femei dintr-o lovitură, și aș vrea să fim împreună foarte atente la ce învățături putem lua pentru noi chiar acum, în 2015 . ♥

Luca 8:40 – 56, Noul Testament, Biblia

Vindecarea unei femei şi învierea unei fetiţe

40 Când Isus S-a întors, mulţimea I-a urat bun venit, pentru că toţi Îl aşteptau. 41 Şi iată că un om, numit Iair, care era conducătorul sinagogii, a venit, a căzut la picioarele lui Isus şi L-a rugat să vină până la el acasă, 42 pentru că singura lui fiică, în vârstă de vreo doisprezece ani, era pe moarte. În timp ce mergea, mulţimile se înghesuiau în jurul Lui. 43 O femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge (şi care cheltuise pe la doctori tot ce avusese)11, fără să fi putut fi vindecată de cineva, 44 a venit prin spate şi s-a atins de marginea hainei lui Isus. Imediat scurgerea ei de sânge s-a oprit.45 Isus a întrebat: – Cine M-a atins? Pentru că toţi negau, Petru I-a zis: – Stăpâne, mulţimile se înghesuie în jurul Tău şi se îmbulzesc în Tine, (şi mai întrebi: „Cine M-a atins?“!)12 46 Dar Isus a zis: – M-a atins cineva, pentru că ştiu că a ieşit o putere din Mine! 47 Când femeia a văzut că n-a scăpat neobservată, a venit tremurând, a căzut înaintea Lui şi I-a spus, înaintea întregii mulţimi, de ce L-a atins şi cum fusese vindecată imediat.48 El i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a vindecat! Du-te în pace!“ 49 În timp ce El încă vorbea, a venit cineva din casa conducătorului sinagogii şi i-a zis acestuia: „Fetiţa ta a murit! Nu-L mai deranja pe Învăţător!“50 Isus însă a auzit şi i-a zis lui Iair: „Nu te teme! Crede doar, şi ea va fi vindecată!” 51 Când a ajuns la casă, n-a lăsat pe nimeni să intre împreună cu El, în afară de Petru, de Ioan, de Iacov şi de tatăl şi mama copilului.52 Toţi plângeau şi o jeleau, însă Isus le-a zis: „Nu mai plângeţi, pentru că ea n-a murit, ci doarme!“ 53 Ei însă râdeau de El, pentru că ştiau că fetiţa murise. 54 Isus, (după ce i-a scos afară pe toţi,)13 a luat-o pe fetiţă de mână şi a strigat: „Fetiţo, scoală-te!“ 55 Duhul ei s-a întors şi ea s-a ridicat imediat. Isus le-a poruncit să-i dea să mănânce. 56 Părinţii ei au rămas uimiţi. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.”

CONTEXT

Am câteva precizări prealabile și importante de făcut cu privire la text:
 • Cu mintea, încercați să vă transpuneți în anii 30 după Hristos pe teritoriul Palestinei de azi;
 • Într-o cultură DIFERITĂ de a noastră aparținând poporului evreu,
 • În care Iisus Hristos era urmat de cei 12 Apostoli, și de mari mulțimi datorită învățăturilor Sale deosebite și a faptului că făcea mari minuni (vindecări)
 • Iar Evanghelia care îl descrie a fost destinată evreilor, de aceea ar trebui să descoperim și implicațiile subtile pe care textul le ascunde.

Ce s-a întâmplat de fapt?

Isus era în mijlocul mulțimilor când un fruntaș al sinagogii locale îl caută cu problema esențială a vieții lui: fiica lui e pe moarte.

Sinagoga a fost și continuă să fie locul de închinare al evreilor. Fiind fruntaș, ne putem imagina că era respectat și apreciat în locurile respective și era un bun practicant al credinței în Dumnezeul adevărat. (dexonline)

Fiica lui avea 12 ani.

Eram curioasă de ce din câte mii și mii de vindecări a făcut Domnul Iisus pe pământ, de ce a ales Luca s-o relateze pe cea în care fetița avea 12 ani. Și am descoperit că atunci era majoratul lor (wikipedia). În câțiva ani urma căsătoria, și apoi gata. Erau familii lărgite oricum, și nu duceau lipsă de sprijin de orice fel.

Așadar fetița era în apogeul vieții ei… dar ce trist că moartea lucra în ea prin boala necruțătoare!

Apoi, mai este o femeie în text: o femeie care avea scurgeri de sânge de 12 ani. Vă mai aduceți aminte unde ați mai văzut cifra 12? Oare să aibe legătură cu fetița? Eu cred că niciun Cuvânt din Scriptură nu este la întâmplare. Dumnezeu în omnisciența Sa mereu are lucrurui ascunse, nestemate pentru noi… dar trebuie, ca în căutarea perlelor, să căutăm adânc!

Revenind, în cultura evreiască, instituită prin poruncile lui Dumnezeu date lui Moise, femeia era declarată necurată în timpul în care îi venea menstruația. Ulterior s-a dovedit faptul că aceste măsuri erau sănătoase pentru prevenirea multor boli.

„ Femeia care va avea o scurgere, şi anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână şapte zile în aaf924bb2d22fe53390679a335b38307necurăţia ei. Oricine se va
atinge de ea va fi necurat până seara. Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea ea va fi necurat. Oricine se va atinge de patul ei să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara. Oricine se va atinge de un lucru pe care a şezut ea să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara. Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara.” Levitic 15:19-23 „Cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune omenească, fie de un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune, şi va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său.” Levitic 7:20, Vechiul Testament, Biblia.

Vă dați seama că această femeie, din cauza bolii ei, era mereu exclusă: din sărăbători, dintre oameni, din cultura ei…

Aș vrea să ne gândim mai adânc ce înseamnă acest lucru. Ce înseamnă să fii pușcăriașul propriului corp, să fii liber, și totuși exclus din propria casă, societate, cultură… și religie. Pentru cei necurați era interzis să intre în Templu sau orice alt loc sacru și să se închine.

În aceste condiții, femeia a auzit de un Vindecător al tuturor bolilor posibile. Și s-a dus la el: Domnul Iisus.

Alături de ea avem o fetiță de 12 ani care la vârsta majoratului la evrei, a decedat.. Tatăl nu a ezitat să se îndrepte către același Vindecător și să ceară ajutor. S-a dus el însuși după Domnul Iisus. În cultura respectivă acest gest arăta mare respect, și mai ales superioritatea invitatului. Dacă persoana invitată era egală în grad, sau inferioară, atunci o slugă era trimisă la invitat.

Avem aici 2 femei.

Ce anume le leagă? Ce asemănări vedem între ele? Dar deosebiri?

A: Asemănări:

 • Amândouă: sunt femei, cifra 12 în comun, au o problemă de viață și moarte, au nevoie vitală de Iisus, sunt importante în ochii lui Iisus, sunt vindecate –salvate, au fost o problemă/ greutate în familiile lor, sfârșeau în moarte prin boală…

B: Deosebiri

 • Femeia cu scurgeri de sânge: luptase ea însăși pentru vindecarea ei, încercase tot ce auzise că ar putea-o ajuta, a mers singură la Iisus,
 • Fetița de 12 ani: familia a fost cea activă în vindecarea ei, era slabă și neputincioasă, era mică, era iubită,

Aplicare

Oare noi nu suntem ca cel puțin una din cele două femei? Oare nu avem ceva ce ne macină… ce ne mănâncă viața din noi?

Dumnezeu se uită la noi din cer și știe că datorită sfințeniei Lui, păcatul ne desparte de El.

„Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6:23)  

„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.” „Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.  Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,  bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,  fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.  Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” Romani  1:28-32

Poate că sunteți dintre cele mai drăguțe și morale femei. Și sincer, mi-e greu să nu cred asta… Apropos: câte dintre voi ați ucis pe cineva? sau câte ați dat în cap cuiva? Dar câte am mințit? Câte am furat? Câte nu cinstim în fiecare clipă pe Dumnezeu?

De câte păcate este nevoie să fim sub condamnarea morții? 

„Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6:23) Unul singur e suficient!

Avem nevoie de Cineva care să ne salveze..

Reflectare text

Înainte să sărim repede la concluzii, aș vrea să ne întoarcem la text. Cele două femei urmau să înfrunte moartea.. Mai repede sau mai tarziu. Dar era Cineva care le putea salva.

Haideți să ne uităm în text care sunt deosebirile de reacție ale Domnului Iisus, dar ce a fost comun la amândouă:

 1. Asemănări:

a avut autoritate, a avut puterea să le vindece, a vrut să le vindece, I-a păsat, s-a atins de ele, le-a vindecat, le-a vorbit, le dă o soluție ulterioară („du-te în pace” „dați-i să mănânce”)

 1. Deosebiri:

– Femeia cu scurgeri de sânge: nu a lăsat-o să plece vindecată, ci a vorbit cu ea și a expus-o lumii, – Fetița de 1 ani: într-un cadru restrâns, între apropiații Lui și ai ei, a înviat-o. 5c04291a4558141fe945b6e50afda175

 • APLICARE

Aplicare: moartea lucrează în noi, și condamnarea planează necruțătoare deasupra capetelor noastre. Ce rămâne de făcut?

Oare Același Iisus ne poate ajuta și pe noi?

„Fiindcă plata păcatului este moartea dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos”. Romani 6:23

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:8

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică.” Ioan 3:16

„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” Ioan 1:11-12

Despre noi:

Vă regăsiți în femeia căutătoare? Vedeți în voi o boală necruțătoare care nu vă dă pace? Vă simțiți uneori străine în propria cultură, în propria familie, prieteni? Căutați sens în toate, pace autentică, pace deplină… și nu e nimeni să v-o dea și vouă?

Sau poate aveți pe cineva drag care se stinge sub ochii voștri? Nu zic neapărat fizic, dar vedeți că în loc să înflorească… nu mai are dor de viață. Nu mai mănâncă, nu mai … trăiește.. Îl cărăm poate în familiile noastre, sau între prieteni..

Este CINEVA care vrea și poate ajuta. El este Iisus Hristos.

Și dacă este un gând cu care vreau să rămâneți, este că:

Iisus este viu și este Același: El vrea și poate să ne dea viață din belșug, și să ne împace cu Dumnezeu!

Vrei tu să accepți invitația Sa? Ești convinsă de păcatul care domnește în tine? Vrei să scapi de el, de moarte? Vrei să începi o relație cu Dumnezeu? Vrei și tu să fii vindecată?

Crezi?

913dccf11e11cab21616b2c8fa7bbb0f

Iisus este viu și este Același:

El vrea și poate să ne dea viață din belșug,

și să ne împace cu Dumnezeu!

Read Full Post »

Îl vor numi Minunat

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii”.” Isaia 9:6

În începutul capitolului 9, proorocul Isaia spune din partea lui Dumnezeu „totuşi, întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.” Şi în continuare „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui… Îl vor numi Minunat…

Contextul în care este făcută afirmaţia este undeva în urmă cu aprox. 6 secole înaintea Naşterii Domnului. În acest context, poporul ales al lui Dumnezeu, evreii, au fost pedepsiţi prin cucerirea ţării pe care o formaseră, iar ţara a fost pentru prima oară subjugată inamicilor. Era momentul în care pentru sclavia-1prima oară Dumnezeul evreilor, cel Atotputernic, nu a mai intervenit miraculos pentru salvarea lor.

Dar ştiindu-le amărăciunea, tristeţea, prin prooroci, Dumnezeu transmite mesajul despre naşterea undeva în viitor a lui Mesia, a Salvatorului lor. Le transmite o veste bună care avea să fie o mare bucurie pentru întreg norodul. Dar…

De ce ♥ „Minunat” ♥

Aceasta este prima Sa caracteristică enunţată între celelalte… 

În dicţionarul limbii române „minunat” este explicat ca fiind o caracteristică „care iese din comun, care face minuni, înzestrat cu însuşiri supranaturale„. De ce aceste caracteristici supranaturale recunoscute întâi?

BlueEyeTearsContextul lui Isaia, de acum peste 2500 de ani se repetă şi în zilele noastre. Oamenii sunt amărâţi de atâtea probleme, deziluzii, trădări şi neputinţe de tot felul. Oamenii şi acum ca şi atunci nu îl caută pe Dumnezeu. Nu vor să se lase de păcat… Mai mult decât atât, nu se pot întoarce la Dumnezeu. 

broken Christmas decoration.

Pentru mulţi Crăciunul este o sărbătoare de groază în care nu găsesc sensul bucuriei, scopul tuturor eforturilor de a sărbători… 

Cu toate acestea, prima şi cea mai mare realizare este aceea a omului care conştientizează nevoia de un Salvator.

Iar vestea bună a Crăciunului este că Salvatorul, Iisus Hristos, este cel care a făcut TOT, absolut tot ce se putea pentru a salva omul nu doar de la un chin veşnic, din iad, ci şi de la o viaţă mizerabil de insignifiantă pe pământ.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat a ales să coboare pe pământ, să renunţe la a face uz de puterea lui de Dumnezeu, să fie 100% şi om, şi 100% şi Dumnezeu. El a fost Singurul Om Sfânt  în toată viaţa Lui, nu a păcătuit, iar apoi a luat asupra lui păcatele întregii lumi, şi a primit pedeapsa în locul nostru, îngropând în moartea Lui păcatul şi puterea Lui. Word-Became-Flesh

Aici sunt cuprinse informaţii esenţiale: aşadar păcatul, ceea ce de fapt ne desparte de un Dumnezeu absolut în sfinţenie, a fost rezolvat la crucea de la Golgota unde Iisus Hristos a fost răstignit.

Cu toţii ştim că a treia zi a înviat! Iar învierea Sa ne promite că este viu, şi că prin credinţa în plata înfăptuită de El, suntem iertaţi şi primim în dar o natură umană diferită, nouă, cu care, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu putem trăi o viaţă liberi de puterea păcatului, în continuă apropiere de Dumnezeu!

Iată vestea bună!

Cu toate acestea… să ne uităm puţin în jur: constatarea este de departe a unei realităţi izbitor de diferită de ceea ce ne-am dori să fie…

Dar în drumul meu, personal, pe pământ mi-e tare greu să găsesc omul care în viaţa lui n-a avut nicio tangenţă cu Dumnezeu. Şi acum vreau să vorbesc despre acel moment special când fiecare în parte am ştiut clar că nu putea fi nimeni altcineva decât Dumnezeu…

În dreptul meu, când am ajuns la capătul puterilor, când am constatat că am dat absolut tot ce aveam de dat şi am renunţat să mai încerc… atunci Dumnezeu (cine altul să ştie…?) printr-o persoană care m-a văzut în faţă pentru a doua oară… a decis să mă aducă la loc. A făcut incredibilul! Să umple acele multe goluri „imposibil” de umplut. Să deschidă acele uşi ferecate omului, ferecate mie. Să facă minunea… minunea unui Dumnezeu Minunat! Şi este acea minune de necombătut între prieteni, cunoscuţi… este acea minune care-I arată minunăţia!love came down

El este Minunat!

Nu ştiu cum eşti în drumul tău spre Dumnezeu, dar te încurajez să testezi această caracteristică minunată a lui Dumnezeu, a Salvatorului nostru. El nu se dezminte, şi nu Îi pare rău de promisiunile făcute.. 

El se lasă cunoscut de oameni ca fiind „Minunat, Sfătuitor, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.

Angel76.1LNu degeaba la naşterea Sa, cerul întreg s-a bucurat. Ei ştiau că Dumnezeu coboară cu un scop între oameni. Este scris în Biblie că, Îngerul spune păstorilor de Naşterea lui Mesia în Betleem, şi că

deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!”.” 

Mă întreb oare cum sunau? Cum arătau?

Personal, rugăciunea mea este ca eu să-L fi cunoscut pe Dumnezeu nu doar ca fiind „Minunat” (şi este!) ci să-L cunosc în viaţa mea de zi cu zi şi ca „Sfătuitor„, să-I dau această cinste, să-I deschid uşa deciziilor mele, să-L cunosc ca „Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor” şi în final… „Prinţ al Păcii„.

Şi rugăciunea aceasta este pentru noi toţi …

De Crăciun să ne închinăm înaintea Domnului Iisus, cel viu, şi să-L recunoaştem aşa cum este El.

Pentru difuzare la Radio Vocea Evangheliei, Braşov, Decembrie 2014
 2405bf94ab94dd8b388c4e1bcc9be96f

Read Full Post »

A nins bine la Brașov.663332826cac79386fc49c782c419197

Mă gândesc la alți ani.

Zăpada mă prindea pe drumuri, și vântul își scutura înghețul peste fruntea dezgolită. Mă bucuram de câte-un un papuc deștept. Contează! 🙂

Mă gândesc câte s-au schimbat.

Câtă experiență de viață, de muncă, de prietenie adun… Câtă experiență încă mai am, totuşi, nevoie! Nu-mi vine să cred uneori ce povești trăiesc. Nu-mi vine să cred ce drumuri apuc. Pare ireal. E de vis! Dar știu că e visul meu. Pentru alții pare un chin. Sau inutil. O utopie. O emancipare. O fi.. pentru ei. Dar pentru mine e un must existențial, o constantă a cărei lipsă echivalează lipsei mele. Dar sunt. 

🙂

Și cine a ales cum să fiu? Dar că nu voi mai fi?

Evident, în decembrie tragem linia de peste an. 

Ce am făcut? A meritat? Ce am învățat?

Nu știu voi, dar pentru mine a mai fost un an de adrenalină, de încercări eșuate, de depresii și recuperări, de lupte și obstacole soră cu Goliat. Un an plin de renunțări, înfrângeri și decepții presărate de noutăţi, frumuseţi şi uluiri.. 

dac7b96a34dbbfe346b101038801108bUn an de întrebări.

Și scriu pentru că peste toate Mâna lui Dumnezeu, inițiativa Lui a suplinit iniţiativei mele.

Când am spus „nu mai am ce. nu mai pot. renunț. în variantele de față: nu mai are rost…”

Dumnezeu a spus „mai încearcă odată. dar pe aici”.

Și evident: e mersul pe apă.

Doar e Domnul Cel care cheamă!

♥  Și când Domnul cheamă, mergi!

Și merg…

Vezi tu, apa uneori ia forma unui minunat fulg de zăpadă. Și e uluitor câte poți învăța de la el… în fragilitatea, unicitatea, frumusețea și menirea lui…! f192672cb81519422374eb82abb6603d

Un alt fulg între milioane. 

Dar niciunul nu e în plus. 

Și toate au un rost. 🙂

Dar apa uneori poate lua forma unui talaz, a unui val imens care spulberă totul în cale!!! Poate fi un vis de groază care nu se mai termină…!

Din multe considerente, în alte circumstanţe, nu m-aş fi identificat cu un fulguşor de nea! 😀 Dar sunt. Un fulguşor răzleţ… în mijlocul talazelor oceanului… N-a fost iniţiativa mea… N-am vrut. Dar…

Cum să fie altfel? 🙂 De ce aș scăpa chiar eu de greutatea și responsabilitatea dependenței de Creatorul Stăpân, de Dumnezeul cerurilor și al pământului…! 

Și de ce să scap…! ?

Găsesc în mine o lege care luptă împotriva Celui cu care vreau să fiu… Vreau!..

5aa44c8ead2e89e88c91b9b60e1c54af

Și El nu să nu știe că fug? Cât fug? 

🙂

Conflictul dintre ce vreau să fiu, cu ceea ce sunt, îmi frânează fuga.

Către mai mult. Mai frumos. Mai strâns și mai profund.

Și regret.

e140c5929b05e5a9a748b7f446a6624e

Iar El șoptește într-un ecou deja obișnuit, dar cald

„De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada”.

Albe ca zăpada. 🙂

f8a853b357d8599ef6da83e48923fd2aTotuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. (…). Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. 

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” 

În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.

Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor.

Ei s-au înfricoşat foarte tare.

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 

ddc1d5f9e14cb439707e630edcb8f781

Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 

„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Și cum zicea un drag prieten de-al meu: când slava e dată lui Dumnezeu, și nu ne-o asumăm, atunci e pace pe pământ, între noi. 🙂

Mulţumesc, Isuse Doamne, că umil te-ai născut şi ai trăit vestind o altă viaţă, o nouă viaţă în relaţie strânsă cu Dumnezeu. Trăind, te-ai identificat cu noi, iar în moartea Ta, păcatele mi le-ai purtat pe cruce, fiind Tu pedepsit în locul meu, substituind vina mea. Pentru totdeauna. Iar învierea Ta, îmi promite în credinţa în Fiul Tău nu doar învierea la viaţa de apoi, ci învierea la o viaţă noi chiar de pe pământ. O viaţă în continuă părtăşie, legătură cu Tatăl. Mă rededic. Mă re-predau. Te invit, te rog să faci din mine ce vrei Tu. Şi cred că poţi şi vrei să lucrezi şi în mine aşa cum ai lucrat şi în viaţa primilor Tăi credincioşi, ucenicii! Mă închin cu credinţă, cu speranţă şi cu dor!

Soli Deo gloria &

♥ Sărbători ♥ binecuvântate ♥ !

1fd4b2b06e7b6df6b5bca4f532e9ad73

Read Full Post »

M-am născut și sunt cetățean român. Nu am dublă cetățenie, și nici nu urmează să am vreo alta…

Sunt-cetatean-roman-si-nu-am-drepturi--b--Opinii---b-

Mă supun legilor României, și a tratatelor internaționale la care România este parte. Îmi cunosc și drepturile, și obligațiile, și știu de asemenea și tradițiile, obiceiurile, metehnele și punctele bune pe care românii le au.

Pot preconiza reacțiile lor, și sunt obișnuită cu … românii.

Îi recunosc *din păcate* și peste hotare, și dacă le vorbesc cerșetorilor de peste hotare *vest* în lb română, o înțeleg foarte bine… or fi poligloți…:)

Sunt român și știu foarte bine ce înseamnă asta. Nu joc vreun rol. Nu trebuie să fac hartă cu legile pe care le respect, și (sper eu) trăiesc în deplinătatea drepturilor pe care statul le oferă.

Biblia vorbește despre copiii lui Dumnezeu că sunt cetățeni ai cerului. Extraordinar!!

tumblr_mjzukoUC7g1rzadffo1_500

„Căci, prin El (Domnul Iisus), şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeufiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.” Efeseni 2: 18:20

Există deci, 3 tipuri de oameni raportați la cer:

 • străini;
 • oaspeți;
 • cetățeni cu drepturi depline.

Dacă mă întrebați pe mine, eu am crezut Biblia așa cum e scrisă, și încă o mai cred, și știu că sunt cetățean al cerului. Cum așa? Păi unul din multele mesaje ale Domnului Iisus pe pământ a fost următorul: „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.” Ioan 6: 47 Eu cred în tot ce este și spune Domnul Isus. Nu vorbesc despre El la trecut pentru că eu cred că El a și înviat. Asta înseamnă că e viu. 🙂

Da, a fost un moment în care am decis să trăiesc viața într-o continuă creștere și înțelegere a lui Dumnezeu bazată pe Scriptură și în care, practic, m-am așezat la marginea patului și m-am rugat Domnului Isus să facă cu viața mea ceea ce crede El.

Primind cetățenia, viața veșnică (și încă multe altele), am început să trăiesc când mai stângaci, când mai ca un „oaspete” conform noului meu statut: cetățean al cerului împreună cu sfinții.

c74937781ef9a9ea27f9e1313ab86427

Însă am observat ceva: imitatorii.

Ei nu știu cum e în cer. Au auzit cam cum ar fi acolo, cam care sunt legile și le răstălmăcesc grotește. Da: și printre cei care merg la Biserică, și printre cei care o răresc. Primii ridică în slăvi „legea” și că „asta trebuie s-o faci, pe asta trebuie să n-o faci”, ceilalți că „cerul e plin de legi care te opresc de la a fi fericit”. Nici unii, nici alții nu știu despre ce vorbesc.

Primii care  se cred ei tare bisericoși și care până și pe Domnul Isus vor să-L învețe legile cele mai bune, sunt ca fiul cel mare din pilda fiului risipitor. Nu vor neapărat o relație în deplină dependență de Sfântul Duh, de Cuvânt. Sau nu știu cum. Ei fug de serile de rugăciune, de întânirile de totală deschidere și mărturisire… Ei au un standard înalt de „to do & not to do”. Îi sperie groaznic necunoscutul. La ei viața creștină e 1+ 1 dă 2. Uită că Domnul Iisus de multe ori a făcut chestiuni complet ciudate și de necrezut pentru cultura și cei din vremea Lui – dar fără păcat. Pentru că Dumnezeu nu poate fi mărginit unei culturi. El a făcut lumea :). El e conducătorul cerului, a cărei cetățeancă sunt. 🙂  Oamenii ăștia au legea pe buze, dar inima lor e dată altor interese. Ei apără pe Dumnezeu cu legile Lui, dar nu-L cunosc nici pe El nici viața nouă.

Cei care o răresc și cu Biserica, și de citit din Biblie tot așa: au simpla impresie că poți ajunge în cer compensând faptele rele cu cele bune. E irațional!! Dacă înfața unui judecător… din România, nu poți scăpa de evaziune fiscală sau furt prin compensare cu donații, cum ai putea face asta în fața unui Dumnezeu de 3 ori sfânt!

Plata păcatului e moartea. jesus-crown

Un singur păcat e suficient pentru condamnare.

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Atât.

Asta e calea prevăzută de Dumnezeu.

Singura valabilă.

Crezi tu?

Și apoi… viața cu Dumnezeu e plină de gust, e plină de semnficație. Atenție: nu am zis că e ușoară. Dar până la urmă, fără sacrificii și greutăți nu iese aurul din mină, nici diamantul din adânc. 🙂

Și cetățenii cerului o știu.

Ai tu dubla cetățenie?

Pentru că va fi un moment în care vei locui veșnic potrivit cu cetățenia pe care ai ales-o.

I know I choose Jesus.

Read Full Post »

Nu trăiesc în pom, ci … ca toată lumea, jos, din cauza gravitaţiei, jos de tot… la firul ierbii. Şi pentru asta, ajung să trăiesc destul de multe lucruri interesante. Să descopăr. Să pipăi. Să cercetez. 

Ultima, nou-nouţă, mai degrabă îmi confirmă ceea ce bunul simţ mă îndemna demult. 🙂 E vorba despre atenţia fetelor, a domnişoarelor, care valorează şi exprimă puritatea lor. Pare utopic. În fine, chiar este aşa, dacă nu este în tine acea dorinţă străină, superioară şi blândă… acel Ghid divin, acea Persoană care cu cea mai fină tandreţe şi delicateţe, să te înveţe cum să trăieşti. Să trăieşti în puritate. Frumos.

Am ajuns cumva în posesia unei scrisori trimise în anonimat de un tânăr intelectual, creştin, unei adolescente… novice în viaţă din multe puncte de vedere. A fost sincer. Şi dacă greşeşte, nu pregetaţi cu contrazicerile… Aşadar:

Pentru tine, SCUMPĂ domnişoară…

„Dragă domnișoară, având în vedere contextul cultural în care ne aflăm, m-am gândit să-ți scriu o scrisoare prin care să aduc la lumină câteva din adevărurile ce nu sunt comunicate de societate, acestea rămânând niște himere pe care majoritatea tinerelor ajung să le testeze pe pielea lor.

În primul rând vreau să îți spun că TU prețuiești mai mult decât crezi sau iți poți imagina. Atenția ta, domnisoară, să știi că este unul din cele mai valoroase lucruri pe care le deții. Trebuie să ai mare grijă cui și în ce condiții o oferi. Atunci când o fată nu o prețuiește, ci pur și simplu oferă atenție și afecțiune (sentimente) foarte ușor, băieții vor cuantifica și acela va fi prețul pe care ei îl vor oferi pentru voi.  Dacă pentru atenția ta un băiat plăteste zero, atât vei valora tu pentru el. Evident domnișoară, acesta este un concept și trebuie tratat ca atare.

Cu cât oferi mai multe lucruri ce țin de puritatea ta, foarte uşor, cu atât valoarea ta în ochii celor din jurul tău va scădea. Vei fi cu atât mai prețioasă cu cât păstrezi mai multe, dacă se poate: chiar totul pentru tine. Înainte să oferi ceva, asigură-te că baiatul care cere – să fie, de fapt, un bărbat, responsabil, care te iubește și care vrea sigur să se căsătorească cu tine. Orice oferi înainte de asta va fi doar o mare pierdere.

Știu că pare ireal și că probabil crezi că băieții pretuiesc fetele care oferă, dar de fapt nu-i așa. Eu când văd o fată care oferă foarte ușor din puritatea ei, singurul lucru pe care îl gândesc este “pot obține și eu ceva de la ea, ceea ce-mi va oferi o oarecare formă de plăcere” dar în niciun caz nu aș vrea să trăiesc cu o astfel de persoană. 

Ești prețioasă domnișoară, păstrează-ți această valoare chiar dacă baieții te vor evita uneori, ei se află probabil la stadiul în care consumă orice în jurul lor, le vor consuma pe acele fete și în final vor căuta pe cineva prețios, deși fetele care se prețuiesc cu adevărat sunt foarte rare.

În încheiere vreau să-ți sugerez un site pentru fete ca și tine: www.setapartgirl.com

Este utopic. Ireal. 🙂 Dar e evident că undeva în viaţa asta ne amintim aşa domnişoare, apoi femei respectate, demne… Se naşte totuşi o întrebare: „Dacă în final, rămân nemăritată, cu puritatea mea cu tot?

Este o posibilitate. Nu o neg. Depinde înaintea Cui/ cui îţi trăieşti puritatea. Şi de la Cine/ cine ai aşteptări. Se poate, e adevărat, să nu existe acolo nimeni interesat. Dar depinde ce-ţi doreşti: un măritiş în care nu eşti preţuită, valoroasă, sau o viaţă în puritate, în demnitate înaintea lui Dumnezeu? 

Dacă alegi astăzi o viaţă de curăţie înaintea Lui, fii sigură că viaţa pe care ai s-o trăieşti, e una „din belşug” şi fără regrete. Dumnezeu asta promite. Regretul în căsnicie e crunt. În afara lui, în singurătate, la fel.

Cred într-un Dumnezeu care nu-şi bate joc de oameni. Un Dumnezeu care da, îi încearcă prin diferite experienţe în viaţă, dar cred într-un Dumnezeu care oferă ce promite: viaţă din belşug – in/ outside the marriage.

Trăieşte viaţa la maxim cu Dumnezeu! ♥

Text folosit cu permisiunea autorului său, Bâgu Lucian.  

Read Full Post »

Am gasit de curand un blogger pe care il stimez foarte mult pentru calitatea si substanta postarilor lui. Independent de murmurul si stresul care caracterizeaza societatea, posteaza articole de suflet, cultura si de actualitate. Are si pagina de facebook unde am vazut articolul, si video-ul postat pe Youtube, cu traducere in limba romana. El e Prae Meditari, iar articolul la care fac trimitere este „Iesirea din depresie”.

Si asta era doar introducerea :). Revenind la subiect, il las tot pe el:

Lacey Sturm este unul dintre copiii căruia nu i-ai fi dat vreo şansă…

Crescută fără tată, văzându-şi verişorul de 3 ani ucis în bătaie de tatăl vitreg al acestuia, refugiată în droguri şi în orice i-ar fi oferit un motiv să trăiască, ajunge la concluzia că viaţa, de fapt, nu merită trăită. La 16 ani se decide să se sinucidă.

Ceva însă s-a întâmplat în acea zi, ceva ce avea să-i schimbe viaţa. Despre ce este vorba? Ne povesteşte ea însăşi în materialul video de mai jos:

Continut folosit cu acordul Prae Meditari.

Read Full Post »

Older Posts »

%d blogeri au apreciat asta: