Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for septembrie 2015

Purpose. Scop.

2 Cor. 4:15-18

15 For all these things are for your sake, so that the grace that is including more and more people may cause thanksgiving to increase to the glory of God.

16 Therefore we do not despair,but even if our physical body is wearing away, our inner person is being renewed day by day.

17 For our momentary, light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison

18 because we are not looking at what can be seen but at what cannot be seen. For what can be seen is temporary, but what cannot be seen is eternal.

2 Cor. 4:15-18

15 Toate sunt pentru voi, pentru ca harul, atingând mulți oameni, să facă să abunde mulțumirea, spre slava lui Dumnezeu.
16 De aceea, noi nu ne descurajăm ci, chiar dacă omul nostru din afară piere, totuși omul nostru dinăuntru este înnoit din zi în zi.
17 Căci necazul nostru ușor de purtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, dincolo de orice imaginație.
18 Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice.
20150531_091325260_iOS

This is my journey on Earth.

Or God´s.

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat asta: